Dijous Sant

Parròquies: SANT PERE DE MASQUEFA/LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA BEGUDA/SANT BARTOMEU DE VALLBONA D'ANOIA.
05/04/2007

Comparteix

VETLLA_DAVANT_EL_SANT_SSIM.doc

Canta llengua, el sant misteri
del gloriosíssim Cos
i de la sang preciosa
que el Senyor de les nacions,
fruit d’entranya generosa,
ha vessat per salvar el món.
Se’ns dona i ens volgué néixer
del sant ventre virginal
i sembrada la paraula
en el món on habita,
hi acabà la seva estada
amb la nova institució.
De genolls adorem-lo,
aquest sagrament tant gran
i el qui en fou imatge antiga
deixi lloc al ritu nou;
que la nostra fe supleixi
el defecte dels sentits.
A Déu Pare i al Fill únic
donem glòria i honor,
majestat i benaurança,
força i benedicció.
I donem igual lloança
al qui procedeix d’ambdós.

Traducció al català de l’himne eucarístic “Pange lingua”.