Els municipis demanen al Govern que les retallades no afectin les polítiques socials

aMasquefa.com
09/02/2011

Comparteix
els municipis demanen a Artur Mas que la retallada no afecti els serveis socials

Ahir dimarts, la Comissió Municipalista de Catalunya, formada per l’Associació Catalana de Municipis, entitat que presideix l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i la Federació de Municipis de Catalunya, presidida per l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va exposar al president de la Generalitat, Artur Mas, els temes claus del món local, com el finançament o el mapa competencial, amb la finalitat de consensuar amb la Generalitat l’estratègia a seguir.

La Comissió Municipalista de Catalunya ha reclamat al president Artur Mas que les retallades pressupostàries no afectin les polítiques socials, perquè suposen la cohesió dels municipis i perquè suposen unes línies vermelles que no s'han de traspassar.

D'altra banda, han arrencat el compromís de Mas de demanar a l'Estat que els ajuntaments es puguin endeutar. Segons Esteve, els governs locals es troben en una situació econòmica molt difícil, conseqüència de les limitacions normatives a l’endeutament i de la reducció dels ingressos derivats de la participació en els Tributs de l’Estat.

Per aquest motiu, s’ha demanat al Govern de la Generalitat suport institucional perquè l’Estat corregeixi aquestes restriccions en l’endeutament, ja que la negativa estatal de no deixar endeutar als ajuntaments que ho poden fer, frena la inversió pública i perjudica l’economia global.

Els presidents de les dues entitats municipalistes, demanen poder garantir les polítiques socials a les persones ?que emanen de la Llei de Serveis Socials, la llei de dependència i les partides econòmiques destinades a generar ocupació? i per modificar o derogar algunes lleis que són inassolibles pels ens locals. Esteve posava d’exemple el cas que es destinen més diners a complir la llei dels animals que aplicar ajudes per a la gent gran.

Esteve ha manifestat que accepten les retallades perquè no hi ha més remei, però defensen que s'han de mantenir al màxim les polítiques socials. L'alcalde de Martorell, acompanyat per sis alcaldes més de la seva entitat, va fer costat al president remarcant que d'acord amb el principi de lleialtat institucional, els ajuntaments també formen part del govern de Catalunya i han de treballar junts per sortir endavant. Segons Esteve, el president Mas es va mostrar receptiu i es va comprometre a revisar aquelles lleis que generin despeses que els ajuntaments no es poden permetre.

A la trobada d’ahir hi va assistir també la vicepresidenta del Govern i titular del Departament Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega.

I continuant amb la ronda de contactes amb els nous responsables del Govern català, el president de l'Associació Catalana de Municipis i Alcalde de Martorell, Salvador Esteve, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya i Alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, s’han reunit amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. La reunió va ser aquest dilluns a la tarda i l'objectiu era mantenir una primera trobada amb el conseller per iniciar projectes comuns i consensuar accions.

Al llarg de la reunió es van comentar aspectes relatius al pla territorial sectorial d'habitatge i la creació dels fons de solidaritat urbana, que l'Associació Catalana de Municipis considera temes desfasats respecte a l'actual context.

També es va plantejar la preocupació sobre l'incompliment de les inversions previstes i els convenis signats amb l'Agència Catalana de l'Aigua. I la necessitat de major inversió per gestionar els residus.