Nota de premsa del PSC-APM: Economia i feina, participació i transparència

aMasquefa.com
22/03/2012

Comparteix
PSC-APM Masquefa

A banda de l’alcaldia, el Sr. Xavier Boquete ostenta multitud de càrrecs a nivell comarcal: president del Consell Comarcal, president del CESCA (òrgan econòmic del Consell Comarcal)... Entenem que aquesta situació pot provocar un conflicte d’interessos a l’hora de prendre decisions. A dia d’avui, arrosseguem diversos problemes on la solució depèn de negociacions entre els òrgans esmentats, i aquestes no arriben a bon port, com per exemple: el transport escolar, contenidors d’escombreries... a banda d’un deute de 175.000€ de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal.

Respecte a la implantació del Centre Comercial Mercadona, entenem que es tracta d’una bona gestió a nivell econòmic, sempre que els més de 100.000 € anuals d’arrendament de la zona d’aparcament es destinin a potenciar el comerç local i l’empleabilitat dels aturats (via formació). Si no és així, es pot acabar convertint en un problema pel nostre poble.

Aquests dies ens trobem en els Tallers de participació per la redacció del POUM, procés iniciat anys enrere i que va quedar inacabat. Entenem com a positiu que es reprenguin els treballs i us animem a participar-hi en la mesura del possible. Amb la participació de tots, esperem que real i bidireccional, aconseguirem que aquesta vegada s’arribi a completar el procés.El nostre grup ha demanat en diversos plens la publicació de les actes dels plens i juntes de govern. Trobem manca de voluntat a l’hora de facilitar informació pública que hauria d’estar a disposició de qualsevol vilatà, com succeeix en molts municipis veïns. L’equip de govern al·lega problemes amb la protecció de dades, però segons un dictamen de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades poden ser publicades sempre que les dades personals hagin estat prèviament anonimitzades.

Un altre punt a millorar, com a mostra de transparència, seria la difusió dels reglaments, normes i criteris formals que estan establerts per acollir-se a subvencions, sol·licituds d’equipaments, organització d’actes o festes... Així tothom (vilatans, entitats, associacions i governants municipals) sabrien a que acollir-se a l’hora demanar-ho i concedir-ho. Entenem que l’única forma de garantir la igualtat i imparcialitat, és donant publicitat als criteris utilitzats per repartir els diners dels vilatans.

Per acabar, agrairíem que l'equip de govern es dignés a aportar informació respecte l'auditoria sol·licitada ja fa força temps. A finals de l’any passat se’ns va assegurar que el procés estava avançat, però aviat farà un any de les eleccions i no hi ha novetats.

Font: Progrés Municipal (PSC-APM)