A partir del 15 d’octubre queda prohibida la crema de restes vegetals

 
17/10/2022

 La nova llei 7/2022 aprovada pel Congrés dels Diputats només ho permet en els casos que el terreny estigui afectat per una plaga o per prevenir un risc d’incendi.

L’Ajuntament de Masquefa informa que la nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular publicada el passat 9 d’abril, i aprovada pel Congrés dels Diputats, prohibeix a partir del pròxim 15 d’octubre i durant tot l’any la crema de restes vegetals generades en l’entorn agrari o silvícola arreu del territori català.

En aquesta prohibició, però, s’exceptuen dos supòsits:

  • En el cas que hi hagi l’afecció d’una plaga i no existeixin d’altres mitjans.
  • Per prevenir risc d’incendi.

En ambdós casos, caldrà comptar amb una autorització individualitzada expressa. Per tant, no serà suficient amb la comunicació que es realitzava directament a través de l’Ajuntament.

La sol·licitud per cremes de restes vegetals se sol·licita exclusivament per raons de caràcter fitosanitari, quan no sigui possible abordar-ho amb un altre tipus de tractament i quan no hi ha d’altres mitjans per evitar la propagació de plagues i malalties. Caldrà tenir declarat aquest cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació es sol·licita la crema. Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament es verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de les restes vegetals dels cultius afectats. Un cop verificat, es farà un informe que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui finalment emetrà o no l’autorització.

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Cal recordar que, fins ara, la normativa establia la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Amb la nova regulació, s’estén la prohibició més enllà d’aquesta data de manera que l’Ajuntament no podrà tramitar els permisos de crema a partir del 15 d’octubre, com havia fet els anys anteriors. La nova llei estableix que s’han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica.

A l’espera de la derogació del punt de la Llei que prohibeix les cremes

Amb tot, des de l’Ajuntament de Masquefa s’informa que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya està treballant i ha mantingut diverses reunions amb representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, per tal de derogar el punt 27.3 de la Llei o d’aconseguir-ne una moratòria, amb la resposta fins ara sempre negativa dels dos ministeris.

La setmana passada es va aprovar per ponència una esmena en la Llei de la PAC per tal de derogar aquest article 27.3 de la Llei 7/2022. Però fins que aquesta nova Llei no estigui aprovada i publicada al BOE (la previsió és que sigui a finals d’any), la normativa vigent a dia d’avui és la Llei 7/2022. Això vol dir que l’article que prohibeix les cremes no ha estat derogat encara i, per tant, la prohibició de crema de restes vegetals és un fet i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i de prevenció d’incendis quan no hi ha alternatives per a la seva eliminació.

Deixalleria municipal i servei de recollida de poda porta a porta

Per tot plegat, amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa, l’Ajuntament de Masquefa recorda a tots els veïns que les restes vegetals es poden dipositar a la Deixalleria Municipal. A més, la vila també disposa de dos serveis municipals per a la recollida de les restes vegetals:

  • Servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda de gran volum: aquelles persones que estiguin interessades en fer ús del servei cal que presentin una instància a l’Ajuntament de Masquefa indicant la finca on s’ha de fer el servei i la disponibilitat horària per a la recollida porta a porta. Tota la informació la podeu consultar aquí.
  • Servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda amb saca gratuïta: per a fer-ne ús cal recollir la saca a la Deixalleria Municipal i abans del dimarts a les 13 h sol·licitar la recollida de les restes vegetals i/o poda, trucant al telèfon de la Deixalleria Municipal (93 708 60 96) o enviant un correu electrònic a deixmasquefa@gmail.com. Tota la informació la podeu consultar aquí.