Alliberades mig centenar de tortugues mediterrànies a les Garrigues (Lleida)

 [Veure 7 comentaris]
22/06/2016

El 22 de juny es van alliberar mig centenar de tortugues mediterrànies al terme de Bovera (comarca de Les Garrigues) en una acció de suport al projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural de la Serra de Montsant.
La tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) s’ha convertit en l’espècie de tortuga amb l’àrea de distribució més petita de l’Europa occidental. Es tracta d’una espècie catalogada com ‘en perill d’extinció’ i Catalunya és l’únic territori de la península ibèrica on n’existeixen poblacions naturals.
Actualment, Catalunya compte amb quatre projectes engegats per a la conservació d’aquesta espècie tan singular al Paratge Natural de l’Albera (Alt empordà), al Parc Natural del Delta de l’Ebre (Montsià), al Parc del Garraf (Garraf), i Parc Natural de la Serra de Montsant, (Priorat).
Amb aquesta acció concreta té com a objectiu principal la creació d’un nou nucli poblacional a la Les Garrigues, com a reforç al projecte de reintroducció de la Tortuga Mediterrània al Parc Natural de la Serra de Montsant i com a suport per a la conservació de l’espècie a Catalunya.
Els termes de Bellaguarda, La Granadella i Bovera, compten amb zones representatives de l’ecosistema mediterrani de Les Garrigues, són uns dels llocs de dispersió dels exemplars alliberats al P. N. del Montsant. Els dos últims anys s’ha constatat la presència de tres tortugues provinents d’alliberaments realitzats al Montsant. Això, unit a les tasques de gestió agroambiental sostenible que l’Associació TRENCA està realitzant en aquests indrets, fan de les nostres finques un paratge idoni per a dur a terme aquesta acció.
Durant els anys 2015 i 2016 (de la mà de l’Associació TRENCA) s’han realitzat les tasques d’adequació de l’hàbitat i dels tancaments necessaris per a realitzar aquesta iniciativa. Una vegada realitzades les mesures pertinents ha arribat el moment dels alliberaments.
Aquests tancaments, permetran la distribució dels exemplars més joves i la fixació dels adults, per tal d’assegurar la ‘filopàtria’ (tendència a quedar-se al mateix territori en què han nascut, o a tornar-hi per a reproduir-se) dels exemplars dispersats.
Aquests exemplars s’alliberaran marcats, fotografiats i xipats amb l’objectiu de poder fer-ne un seguiment i un control sobre l’evolució i desenvolupament del projecte.
D’aquesta cinquantena de tortugues el 60% seran femelles i el 40% mascles, responent així a les necessitats biològiques de l’espècie, assegurant la seva continuïtat generacional i elevant les probabilitats d’èxit del projecte.
El CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya) serà l’encarregat de proporcionar els individus a la iniciativa, i fer-ne la direcció científico-tècnica. Tots els exemplars alliberats han passat el corresponent protocol veterinari establert pel Parc Natural de Montsant i realitzat pel mateix CRARC.
Aquesta iniciativa compta amb el suport i la col·laboració del Parc Natural de la Serra de Montsant, CRARC (Centre de Recuperació d'amfibis i rèptils de Catalunya), Ajuntament de Bovera, Fundación Biodiversidad, Club EMAS, Govern de les Illes Balears i GOB Menorca.

L’Associació TRENCA i el CRARC seran els encarregats de realitzar les tasques d’alliberament, control i seguiment.