Convocatòria Subvencions Beques Mobilitat Estudiants IES, PQPI, FP, UNIVERSITAT a Cabrera d'Anoia

 
09/10/2018

Convocatòria Subvencions Beques Mobilitat Estudiants IES, PQPI, FP, UNIVERSITAT

La Junta de Govern a la seva sessió extraordinària realitzada el dia 28 de setembre de 2018, per unanimitat de tots els seus membres, va aprovar entre altres. 

Obrir la convocatòria per a la concessió de beques individuals per a la mobilitat dels estudiants de Cabrera d' Anoia que cursen estudis a centres d'educació secundària, PQPI, Formació Professional o Universitats pel curs 2018-2019, condicionada a la publicació de les corresponents Bases particulars reguladores a la Web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament ubicat a les dependències municipals ( Plaça Canaletes, núm. 1 de 08718 Cabrera d' Anoia) fins al 31 d' Octubre 2018, ambdós inclosos.