Què puc fer després de l'ESO

 
11/03/2021

La Xarxa TET Anoia Sud comparteix un document dirigit a joves que facilita informació sobre tota l’oferta educativa un cop superada l’etapa d’educació secundària obligatòria, i alternatives per continuar la formació en cas que no s’hagi acreditat.

Amb l’objectiu de seguir acompanyant els joves en la transició escola-treball i oferir assessorament i orientació, la Xarxa TET Anoia Sud posa a disposició diferents recursos formatius del territori.

El document inclou tota la formació postobligatòria que es pot cursar al territori de la comarca de l’Anoia i a la seva àrea d’influència (Martorell, Vilafranca, Sant Sadurní…): Batxillerats, Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM), Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS); i opcions formatives sense l’ESO, com ara Programes de Formació Inserció (PFI), Itineraris Formatius Específics (IFE), Cursos específics d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) i als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), preparació de proves d’accés als CFGM i CFGS, i Formació Ocupacional (FO). Consulta els recursos formatius del territori aquí.

Per a més informació dels serveis locals d’ocupació de la Xarxa TET Anoia Sud podeu contactar el següent enllaç.